COOKIES op de Website van Dr. Oetker

Onze website gebruikt cookies voor verschillende doeleinden, met name om hun functionaliteit te verbeteren en gebruiksgedrag te analyseren. Navigeren op deze website of klikken op de knop ‘OK’ wordt beschouwd als toestemming voor het gebruik van cookies. Meer informatie over deze cookies en hun verwijdering vindt u in de privacyverklaring en onder ‘Cookies instellen’.

Enkel noodzakelijke Cookies accepteren
Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website oetker.be.
Noodzakelijke en analytische cookies accepteren
Naast de noodzakelijke cookies accepteer ik ook de analytische cookies. De cookies helpen ons bij het analyseren van het gebruik van oetker.be zodat we de kwaliteit continu kunnen meten en verbeteren.
Noodzakelijke, analytische, marketing cookies en cookies van derden accepteren
Naast de noodzakelijke cookies en de analytische cookies accepteer ik ook de marketing cookies en cookies van derden. Deze cookies helpen ons ook om gepersonaliseerde inhoud van oetker.be weer te geven op andere platformen. De lijst van deze cookies staat op onze privacyverklaring.

Gebruiksvoorwaarden

s.a. Dr. Oetker n.v. ('Dr. Oetker' of 'wij') hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en het vertrouwen van onze bezoekers en klanten. Voordat je van onze website(s) kennis neemt of gebruik maakt van onze producten en diensten verzoeken wij je om ons privacybeleid aandachtig door te nemen.

1. Eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, met inbegrip van teksten, databestanden, foto's, beeld- en geluidsmateriaal, berusten bij Dr. Oetker of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aanwenden.

2. Gebruik van de website

Door het gebruik van deze website verklaar je jouw akkoord met deze vrijwaring. Dr. Oetker heeft deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Dr. Oetker tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Echter, wij kunnen niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op deze website aangeboden informatie.

3. Bijdragen van derden

Dr. Oetker is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de site, zoals reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's, beeld- en geluidsmaterialen, ideeën en recepten. Dr. Oetker is gerechtigd informatie van derden onmiddellijk van haar site te verwijderen. Het aanbieden op de site van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Dr. Oetker de op of via deze website aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

4. Aansprakelijkheid

Dr. Oetker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen in website, of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan informatie van derden.

Op deze website en op deze disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Brussel.