Flag
Compliance Organisation
Over Dr. Oetker
Compliance Organisation

Ethisch en rechtmatig handelen is een topprioriteit voor de Oetker-Groep in haar eigen zakelijke activiteiten en in haar relaties met alle zakelijke partners en klanten. Door de sterke internationale groei van de Oetker-Groep en de toenemende wettelijke eisen is het onderwerp Compliance dan ook aanzienlijk belangrijker geworden. Daarom werd een Compliance Management Systeem ontwikkeld voor de gehele Oetker-Groep.

In het kader van dit systeem werd een Compliance Organisatie opgericht waarvan de Compliance Officers als neutrale en onafhankelijke contactpersonen beschikbaar zijn voor alle vragen over Compliance.

Bovendien heeft de Oetker-Groep een klokkenluidersprocedure ingesteld die personen, bedrijven en andere organisaties in staat stelt schendingen van de toepasselijke wetgeving (bijv. omkoping, fraude, schending van mensenrechten en milieuvoorschriften), van de interne richtlijnen van de Oetker-Groep (bijv. gedragscode) of van de gedragscode voor leveranciers van de Oetker-Groep of zorgen over een mogelijke of daadwerkelijke schending van deze voorschriften te melden.

Als je informatie hebt over mogelijke overtredingen van de wet met betrekking tot een bedrijf van de Oetker-Group, heb je verschillende opties om ons je informatie te sturen, ook volledig anoniem via ons Compliance Hotline-systeem.

Binnen het kader van de regels en procedures hebben we de interne verantwoordelijkheden en de afhandeling van aanwijzingen en klachten gedefinieerd.

De volgende meldkanalen zijn beschikbaar:
- Compliance Hotline van de Oetker-Group - Anoniem bericht sturen
https://coho.oetker-group.com

- Rapportage per e-mail naar de Compliance Organisatie van de Oetker-Group
compliance@oetker-group.com

- Rapportage per brief naar:
⁠Dr. August Oetker KG
⁠Corporate Compliance Commissie
⁠Lutterstraße 14
⁠33617 Bielefeld
⁠Duitsland

- Telefonische melding is mogelijk via een (gratis) telefoondienst met behulp van een spraakbericht.

- Werknemers van de Oetker-Groep kunnen hun melding ook doorgeven aan het management, de supervisor, de (Group) Compliance Officer of een anderszins aangewezen contactpersoon van de respectieve dochteronderneming (bijv. tijdens een persoonlijk gesprek).

We zullen uw bericht zorgvuldig onderzoeken en, indien nodig, de nodige maatregelen nemen.

Meer informatie over de interne verantwoordelijkheden en de behandeling van klachten en bezwaren kan u terugvinden in de rules of procedure.

 

Volg ons en blijf op de hoogte van al het laatste nieuws!
Volg ons op social media!